Magazyn Motór – redakcja

Mateusz Cieślak – Redaktor Naczelny

Sebastian Mądrachowski – Redaktor Kreatywny -> https://about.me/s.madrachowski

Artur Woszak – Redaktor Artystyczny

Współpracownicy/Korespondenci:
Aleksandra Cieślik, Olga Olesińska, Daniel Pirat Piróg,
Tomasz Maciuszczak, Tomasz Niedźwiedzki , Maciej Magiera, Michał Fijałkowski, Wojciech Paprota, Andrzej Bzowski

Fotografowie:
Monika Kania, Michał Węgrzynek, Tomasz Bosek

Korekta:
Karol Białota

Kontakt:

e-mail: info@motormag.pl
reklama: reklama@motormag.pl

prenumerata: kontakt@motormag.pl